HOŞGELDİNİZ
Bizler Altın Çağ Anaokulları’ndaki kurucu, danışman, okul müdürü, sinif öğretmenleri, kurum
psikologları ve branş öğretmenlerinden oluşan eğitim ekibi olarak diyoruz ki:
Çocuklarınıza hayatlarının ilk bir kaç senesinde öğrettiğimiz dersler, hayatlarının geri kalanı için
silinmez bir iz bırakacaktır. Kimi zaman bilinçli, kimi zaman farkında olmadan çocuklara bir çok hayat
becerisi kazandırıyoruz ve aynı zamanda ömür boyu sürecek olan öğrenmenin, sosyal davranış ve
ruhsal sağlığın temelini atıyoruz. Altın Çağ Anaokulları da adını bu silinmez izden esinlenerek almıştır. 
Altın Çağ eğitim ailesi daha sürdürülebilir ve uyumlu bir dünya kurmak için yürüttüğümüz
çalışmaların merkezine bir çok soruları koyar;
-Eğitimde, çocuklarımızın yaşayacağı hayatlara layık olan şey nedir? Onların içinde yaşamak istediği
dünyaya layık mıyız?
-Bir okulun müfredatı çocukların dünyadaki sorularından ve meraklarını temel alarak inşa edildiği
takdirde ne olur?
-Engel yerine yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden eğitim uygulamaları geliştirirsek ne olur?
-Standartlaştırılmış uygulamalardan kurtulursak, cesur davranacak mucitleri, sanatçıları, bilim
insanlarını ve değişimin yaratıcılıarını yetiştirirsek değişen dünyanın yüzü nasıl olur?

-Okuldaki öğrenmeyi, çocuklarımızın muhtemel hayat görüşleriyle uyumlu hale getirirsek ne olur?
-Çocuklarımızın yaşayacağı hayatlara layık olan şeyi bulmuş olur muyuz?
Bizler Altın Çağ da işte bu soruların günlük takipçisiyiz.
Okullarımızın koridorlarında gezerken çocuklarımızın birlikte çalıştığına, yeni uygulamaları
denediklerine, meraklarının peşinden koştuklarına, çekinmeden soru sorduklarına ve yanılmaktan
çekinmediklerine mutlulukla şahitlik edebiliyoruz. Altın Çağ’da sınıf öğretmenleri ve psikologların
onları bu konularda nasıl büyük bir özveriyle desteklediğimize ve onlardan gelen veriler üzerinde nasıl
titizlikle çalıştığımıza inanıyoruz.
İşte bu yüzden güvenle diyoruz ki;
Altın Çağ Anaokulu, çocukların inkar edilemez kapasitesine inanır ve keşif, araştırma ve
yaratıcılık yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışır.

Yaşamın ilk altı yılını kapsayan Altın Çağ eğitimi, zengin, eşsiz bir dizi akademik, sosyal ve
yaratıcı deneyim sunar.

Altın Çağ, verimli bir hayal gücünü, keskin bir aklı, büyük bir kalbi ve doymak bilmez bir
öğrenim tutkusunu besler.
Bu çatı altında hepimiz bunun için çalışıyoruz. En içten dileklerimizle