Altın Çağı 1997’de kurduğumuzda, yolculuğumuzun ne kadar değerli olduğunun
bilincindeydik çünkü çocukların en değerli yaşlarının sorumluluğunu üstlenmiştik.  Bugün,
bize güvenen tüm ailelerimizle işbirliği içinde ve kendi çocuklarımızın ve büyüyen
topluluğumuzdaki çocuklarımızın motivasyonu ile Altın Çağı başlatıp çalıştırmak bizim
tutkumuz oldu.
Altın Çağ çok iddialı bir isimden bir fikir alarak başladı: Çünkü Çocuğunuzun geleceğini
“Altınçağ” şekillendiriyor.
Çocuğun zihinsel gelişiminin temelinin atıldığı ve hayatı boyunca kullanacağı zihinsel
becerilerin şekillendiği 0-6 yaş grubu, “Altınçağ” olarak tanımlanıyor. “0-6 yaş çok önemli. Bu
dönemde gelişim çok hızlı gerçekleşiyor. Öğrenme çok yoğun, dolayısıyla çocuğun
deneyimlediği her şey, öğrendiği her şey, onun geleceğinde önemli bir yapı oluşturuyor. Okul
öncesi gelişimi çocuğun hayatının geri kalanındaki eğitim hayatını önemli ölçüde etkiliyor.
Altın Çağın temel misyonu ve değerleri eğitim ortamına oldukça iyi aktarıldı. Çocukların
başkahraman olduğu ve bireyselliklerinin desteklendiği, Yaratıcılığın değerli olduğu ve teşvik
edildiği ve çocukların öğrenme sevincine aşık olduğu bir eğitim programı yarattık. Toplumun
en üst düzeyde olduğu ve sınıflar arasındaki çocuk etkileşimlerinin sınıflar sırasında olan
kadar önemli olduğu sağlıklı, sıcak, güvenli ve besleyici bir ortam yarattık. Kendimiz için
yaşadığımız, çocuklarımız için düşlediğimizi hayal etmek istediğimiz eğitim programını
yarattık – insanların öğrenmek ve büyümek için gerçekten daha iyi bir yer olmadığını
düşündüğümüz bir yer.
20 yıl boyunca Programımızı oluştururken, çok iyi çalışmadığına inandığımız eğitim
uygulamalarını kaldırıyor ve büyük ihtimalle inandığımız “en iyi uygulamaları” ve yenilikleri
artırıyoruz. Eski ve yeni güçlü etkilerden yola çıkarak , bu etkileri en yeni araştırmalarla
birleştirdik ve dünyamızın hiç görmediği bir şey yaratmak için kendi yangınlarımızdan
birkaçını bir araya getiriyoruz. Ve biz tüm Altın çağ ekibi de çocuklar gibi, iyi vakit geçirmek
istiyoruz.
Eğitime yeni bir yaklaşımın bizim elimizde olduğuna inanan, bize güvenen  ailelerle birlikte
ilerliyoruz. . Yolumuz kolay değildir ve tüm katılımcılardan – öğretmenler, veliler, çocuklar ve
yöneticiler – çok fazla beceriklilik, irade ve taahhüt gerektirir. Bu vizyonu gerçeğe
dönüştürmenin bir parçası olmak istiyorsanız, bize katılmanız bizi onurlandırır.