AMAÇ
Değişen bir dünya için eğitimi yeniden yapılandırmak.


VIZYON
Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünya kurmak için cesur ve yenilikçi düşünmeyi kullanan
yaratıcı, eğlenceli, merhametli öğrencilerden oluşan bir topluluk yaratmak.


MİSYONUMUZ
Eğitim için, yaratıcılığı ve akademik bakış açısını teşvik eden, insan ilişkilerini besleyen ve öğrenme için artan bir tutkuyu yaratan, araştırmaya dayalı bir yaklaşım geliştirmek ve paylaşmak.


DEĞERLERİMİZ


Yaratıcılık ve İfade
Yaratıcı ifadenin temel bir insani ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.Amacımız çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve bu yaratıcılığı ifade edecek yeteneği kazanmaları. Onların doğuştan gelen yaratıcılığına ve ifadesine erişmelerine yardımcı olarak, çocukların öğrenme konusunda kendiliğinden motive olacaklarına inanırız. Bu yolla hayatla daha sıkı bir bağ kurmalarını umuyoruz.
Aile ve Topluluk Bağlantısı
Altın Çağ Anaokulunun eğitim anlayışının temelinde, sosyalleşme yatar. Çocukların,
toplumun ve ailenin içerisinde bir birey olabilmeleri için çalışırız. Yaşamın her alanına nüfuz edecek derin insani bağlar kurmaları için çocuklara fırsatlar sunarak sosyal gelişimlerine yardımcı oluyoruz. Eğitim yaklaşımımız, çocukları karşılıklı saygı, işbirliği, liderlik, akıl hocalığı, dinleme, kişisel bütünlük, farklılıkları değerlendirebilme ve çatışmayı çözme konularında destekliyor. Çocukların yaşamları boyunca şekillendirdikleri ilişkilerde gereken sosyal becerileri kazanmalarına yardımcı oluruz.


Küresel ve Çevresel Eylem

21. yüzyılda küresel vatandaşların, gerekli değişikliği yaratmak ve uygulamak için benzeri görülmemiş bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Çevreyle olan bağlarından, farklı kültürlerle olan ilişkilerine kadar, öğrencilerimiz kendilerini keşfetmek ve diğer perspektifleri tanıma, kendileri ve diğerleriyle güçlü bir bağ kurma fırsatlarına sahiptir. Özellikle ve öncelikle doğayla bağ kuruyor ve doğadan öğreniyorlar. Gezegenimizin ekosistemlerini ve insanların onları nasıl etkilediğini keşfediyorlar.Bize düşen buna ortam sağlamak, vesile olmak.

Çoklu Perspektifler ve Farklılaştırılmış Öğrenme Stilleri
İnsanlar farklı şekillerde öğrenir, gelişir ve dünyayı farklı şekillerde algılarlar. Öğrencilerin buna göre desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla, her bir çocuğun bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını dikkatlice gözlemleyip değerlendiririz. Daha sonra bu bilgileri öğrenme deneyimine yön vermek için kullanırız.
Çocuğun merakı doğrultusunda şekillendiğinde, öğrenmenin en doğal şekilde gerçekleştiğini bildiğimiz için, ortak hedeflerimizi her çocuğun öğrenme stiline uyarlıyoruz.


Oyun, coşku ve eğlenceler
Çocuklar en önemli öğrenmelerinin bazılarını oyun yoluyla inşa eder. Sevinç, katılım ve
ilişkinin öğrenme ve yaratıcılık olasılığını arttırdığına ve titiz ve güçlü eğitim deneyimleri için gerekli olduğuna inanıyoruz. Oyun, dramatik oyun alanlarından dil ve proje çalışmalarına kadar uzanan geniş bir yelpaze halinde programımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Altın ÇAğ’da oyun, çocukların kendilerini ifade etme, yeni konular ve fikirler işleme ve ilişki kurma yollarından biridir.


Kendilik Bilinci ve İyi Olma Hali
Çocukların, kendi öğrenme süreçlerini, sosyal becerilerini ve stratejilerini anlayabilmeleri için derin bir benlik duygusu geliştirmeleri çok önemlidir.
Programımızdaki çocukları, bedenlerinin ve düşünce süreçlerinin kişisel bir sağlık hissi, etkinlik ve direnişle nasıl bağdaştırdıklarını fark etmeleri için destekliyoruz
Onlara açık fikirli, düşünceli, meraklı ve dengeli olmaları konusunda yardım ediyoruz.
Hedefimiz, bir ömür boyu süren kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam tutkusunu aşılamaktır.