2-3 YAŞ SINIFLARI

Okula ilk adım

 

İlk kez okul deneyimi yaşayacak olan 2-3 yaş sınıflarında çocukların okula güzel bir başlangıç yapmaları Altın Çağ’da çok önemsediğimiz bir adımdır. Yaşamlarının okulla ilgili ve diğer bireylerle ilgili ilk sosyalleşme deneyimlerini bizimle yaşarlar.

4-5 YAŞ

Yetkinlik kazanma

Altın Çağ’da doğa, hayat ve matematik iç içe!Hayattan kopuk bir öğrenme düşünebilir misiniz? Hem bu işi böyle büyük bir keyifle yapmak varken, neden ayıralım ki?

4-5 yaş döneminde vücut gelişmekte, buna düşünsel gelişim de eklenmektedir. Gelişen çocuk kendi işlevlerinde daha etkin olup, inisiyatif kullanmaya başladığı görülür.  Karşılaştığı başarısızlıkları tolere edebilmeye, olmazsa kendine başka hedefler belirlemeye çalışır. 4-5 yaş çouğu sorumluluklar üstlenmeye, ufak planlar yapmaya başlar. Bir önceki dönemde varolan özerklik, artık amaca yönelik, daha mantıklı ve sosyal olarak daha uyumludur.

 

6 YAŞ OKULA HAZIRLIK

Gelişimsel bütünleşme

5+ yaş grubunda çocuklar artık sınıfı kendi başlarına demokratik bir biçimde yönetecek olgunluğa ulaşmıştır. Bu yaş grubunda çocuklar önceki dönemlere göre daha gerçekçi, sorumluluk bilincine sahip ve hedef odaklıdırlar.  Birbirinin haklarına saygı gösteren bireyler olarak sınıf yönetiminde etkin rol ve sorumluluk alan 6 yaş  yaş grubunda çocuklar anladıkları konuları ve artan karmaşık vazifeleri başarmak için gerekli olan çeşitli yetenekleri biraraya getirmek ve organize etmek için gelişimsel bir bütünleşme sürecine girerler.  6 yaş çocuğu çevresi ya da kendisi için bir takım faaliyetlere girip, kazanımlar elde ederek, çevresinde destek bulmayı, onaylanmayı öğrenir. Bu yaş grubunda çocuk, bir şeyler yaparak, başladığı işi bitirmenin keyfine varmaya başlar. Kendinden yaşça büyük ya da daha deneyimli olanları izleyerek araç,gereç kullanmayı öğrenir, el ve vücut becerisi geliştirir. Bu yaş grubunda zihinsel olarak oldukça meşgul oldukları ve ‘çalışkan’ bir profil çizdikleri görülür.

Bir orkideyi çocuğunuzun gözüyle görmeyi denediniz mi?

Kendi sorumluluğunu alma

Altın Çağ’da öğrenmenin başkahramanlarının çocuklar olduğunu söylemiş miydik?

Bu  yaş grubunda çocuklar anlık olarak çevreleri ile ilgili fikirler ve sorular üreterek eğitim sürecini yönetirler. Bu dönemde kavrayan bireylere dönüşürler. Onlar mantıklı düşünmeyi, sonuçları sezmeyi, nesneleri sınıflandırmayı ve sorunları çözmeyi öğrenirler. Meydan okunmasından ve cesaretlendirilmekten zevk alırlar, büyük projeler almayı ve Dünyayı keşfettiklerini göstermeyi severler.

Okul yolunda

Öğretmenler çocukları diğerleri ile olan ilişkileri konusunda farklı şekilde desteklerler. Çocuklara nasıl düşünmeleri gerektiği ve büyümenin getirmiş olduğu doğal gelişimin gereklilikleri konusunda yardımcı olurlar. Böylece her geçen yıl benliği ve sosyal zekası gelişen çocuk her bir evreyi tamamlayarak sosyal gelişim basamaklarını teker teker tırmanmış olur.

 

Renkleri, şekilleri öğrenmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı! Sınırları belirlenmiş oyuncakları, eğitsel materyalleri bir kenara bırakın! Bize dünyayı verin! Verin ki hayallarimizin uçsuz bucaksızlığına tanıklık edebilesiniz.Yoksa hem kendinize hem de bizim geleceğimize yazık etmiş olursunuz.

Tüm bu evrelerde çocuklar araştıracakları/keşfedecekleri konular üzerinde verilen destek ile oyun oynar, küçük ve büyük riskler alırlar. İhtiyaçları olan aletler ile  Dünya onlara  muazzam bir keşif  imkanı sunar. Karmaşık problemlere yaratıcı çözümlerle sonuçlanan bir düşünce yolu çizmelerine fırsat verilir. Proje çalışmalarında, çocuklar yaş gruplarına uygun olacak düzeyde aktif olarak yer alırlar. İlgi alanlarını incelerler, kendi fikirlerini keşfederler ve kendi teorilerini geliştirirler.

 

Tüm bu çalışmalar esnasında sonuç süreçten daha değerli değildir, fakat kalıcı ve yeganedir, ortaya çıkan ürünler gururun yansıtılmasının bir yoludur. Yaratıcı, aktivist ve yenilikçi yanıtlar Altın Çağ’da sanatın zengin bütünlüğünün işlenmiş halidir. Öğrenmeye cevap olarak, çocuklar eserler,kendi elleriyle yaptıkları şeyler ve dramatik/ muzikal sunumlar üretirler. Çocuklar  bağımsızlık ve işbirlikçi alışkanlıklar geliştirirken büyüleyici estetik duyarlılıklarını gözler önüne sererler.

Büyümek nasıl bir şey? Bir bitki nasıl büyür? Bir tohumun filizlenişini, büyümesini ölçebilir misiniz? Nasıl mı? Bizim çok parlak bir fikrimiz var