DİNAMİK ÖĞRENME

 

20 yıl boyunca programımızı oluştururken, çok iyi çalışmadığına inandığımız eğitim uygulamalarını kaldırıyor ve inandığımız “en iyi uygulamaları” ve yenilikleri artırıyoruz. Geçmişin birikiminden güç alarak, alandaki en yeni gelişmeleri ve uygulamaları takip ediyor ve öğrencilerimiz için en iyisini kurmak için uğraş veriyoruz. Ve biz  tüm Altın Çağ ekibi olarak çocuklar gibi, iyi vakit geçirmek ve öğrenmek istiyoruz. Öğrenmekten heyecan duymayan bir yetişkin, çocuğa esin kaynağı olmayı başaramaz.

Ekran Resmi 2020-08-03 00.15.24

Altın Çağ’da her yaş grubunda öğrenmeler, kısa ya da uzun süreli projeler aracılığıyla sağlanır. Çocukların merakından doğan projeler bazen anlık öğrenmelere yol açarken bazı projeler haftalar, bazı projeler aylar boyunca ilerleyebilir.

 

Çocuklar öğrenme sürecine etkin olarak katılabilmek için belirli bir günlük rutine ihtiyaç duyarlar. Bu rutin çocukların eğitsel ve fiziksel ihtiyaçlarına göre planlanır.

Altın Çağ’ın günlük rutinleri farklılaştırılmış uygulamalardan oluşur.

Okulumuzda günlerimiz sabah çocukların birbirlerini selamladıkları, şarkılar söyledikleri, günün planını yaptıkları çember zamanıyla başlar. Daha sonra çember zamanından çıkarlar: gruplarının yapılanmakta ve büyümekte olan çalışmalarını takip ederler. Proje yaklaşımıyla çalıştığımız bu programda akademik çalışmalar öğrenme merkezlerinde yürütülür.  Sınıflarındaki öğrenme merkezlerinde ışık, kil ve doğal malzemeler ile meraklarının peşinden gitmenin yollarını aralar. Kilden heykeller yaparlar ve boyalarla renkleri keşfederler. Gün boyunca, ellerini ve vücutlarını kullanarak, bahçedeki karıncaları kovalar, suyun nasıl değiştiğini ve hareket ettiğini gözlemler ve hikayelerin nasıl yaratabileceğini keşfederler.

Onlar harekette yavaşlama pratiği yapabilirler, kitap okuma zamanında gözleri faltaşı gibi açık dinleyebilirler veya kum masasında inşaa blokları ile bir hayvan kurtarma merkezi kurabilirler. Onlar tartışırlar, araştırırlar, oynarlar, birbirlerini tanırlar, karmaşa ve sorunları çözmeyi öğrenirler ve gelişirler.

Ekran Resmi 2020-08-03 00.17.35

Erken çocukluk dönemi boyunca amacımız çocuklara okulun keşif ve incelemeleri için bir merkez olduğunu öğretmektir. Altın Çağ’da öğretmenler pozitif meydan okumalarla çocukların merakını körüklerler. Buna provokasyon da deriz. Öğretmenler zorlu iş ve görevler ortaya çıkarırlar ve çocukların fikirlerini ifade etmelerine ortam hazırlarlar. Böylece dünya ile ilgili anlamlı çalışmalar yapabilmek için onların bakış açılarını kullanırlar. Renkli bir pencere hakkındaki bir sorunun ortaya atılması ise boyalı bir çalışma olur; gökdelenlere bakmak binalarla ilgili bir çalışmayı filizlendirebilir.  Bizim sınıflarımızda her geçen gün çocuklar akıllarındakileri el çalışmalarına dökmeyi, gerçek materyaller, gerçek ilişkiler ile öğrenirler.

Her bir sınıf ve her bir çocuğun çalışması 3 ana öğeden oluşur:

 

1-Yaratıcı Düşünme

Bu yaşlardaki çocukların çalışmalarının büyük bir bölümü kendini ifade etmeye dayanır ve yaratıcıdır. Bunun neticesinde de sanat ve meteryallerin birleşimi her bir çocuğun dağarcığında bulunur. Atölye tarzı sınıf çevresi yaş seviyelerindeki değişikliğe göre müzik,hareket ve drama yoluyla daha da ileriye doğru zenginleştirilmiş ve güçlendirilmiştir.

image004

2-Benlik ve Sosyal Zeka

2+ yaş grubunda, çocuklar sosyal öğrenme tecrübesine ağırlıklı olarak öğretmen desteği ile  katılırlar. Bu yaş grubunda akran grubuyla birlikte olmak, grup dinamiklerine şahitlik etmek çocuklar için önemli bir tecrübedir.

3+ yaş grubunun programında  çocuklar kendi bağımsızlık ve özerkliklerini keşfederler, diğerleriyle kendi ilişkişlerini kurarlar, anlaşmazlıkları tartışırlar ve bağlar kurarlar.  Öğretmenler bu anlaşmazlık çözümlerini,  ve çocukların ilişkileri kuvvetlendirme yeteneklerini bu yaş grubu boyunca desteklerler.

Çocuklara 4+ yaş grubunda topluluk kavramı yerleşir ve arkadaşları ile birlikte sınıf kültürünü oluşturmada artan bir sorumluluk gösterirler.

5+ yaş grubunda ise çocuklar artık sınıfı kendi başlarına demokratik bir biçimde yönetecek olgunluğa ulaşmıştır. Birbirinin haklarına saygı gösteren bireyler olarak sınıf yönetiminde etkin role ve sorumluluğa sahip olurlar.

Her geçen yıl, öğretmenler çocukları diğerleri ile olan ilişkileri konusunda farklı şekilde desteklerler. Çocuklara nasıl düşünmeleri gerektiğini ve büyümenin getirmiş olduğu doğal gelişimin gereklilikleri konusunda yardımcı olurlar. Böylece her geçen yıl benliği ve sosyal zekası gelişen çocuk her bir evreyi tamamlayarak sosyal gelişim basamaklarını teker teker tırmanmış olur.

image030

3-İnşa etme yetenekleri ve kavrama

Okul öncesi programımız her yıl kendine özgü bir akademik hedefe sahiptir. Bu çocukların alacakları eğitimle doğrudan ilişkilidir.

2+ yaşta programımız materyal keşfine dayalıdır. Bu yaş grubunda çocuklar duyularıyla keşfederek öğrenirler. Sınıflarda hazırlanan kum havuzu, su köşesi, kil merkezi, ışık atölyesi gibi merkezlerde her bir çocuğun yaratıcı çabaları ile öğrenme süreci gerçekleşir.

3+ yaş programımızda çocukların kendi öğrenmelerinin başrol oyuncusu olmalarını sağlarız. 3+ yaşta çalışmaların büyük bir kısmı oyun, önemli sorular geliştirme, diğerleri ve kendileriyle ilişki içinde olma ve vücutları aracılığı ile dünyayı keşfetmektir.

Çocuklar 4 yaş grubuna geldiklerinde merakları etraflarındaki dünyaya yönelir ve öğretmenler bu gelişmekte olan ilgiyi takip ederler. Soruları çocuklarla beraber keşfeder ve su yüzüne çıkarırlar. Bunun sonucunda daha karmaşık sorgulamalar ortaya çıkarırlar; tansiyon nedir, rüzgarı neden göremeyiz, gölgeler nasıl hareket eder…

5+ yaş grubunda çocuklar anladıkları konuları ve artan karmaşık vazifeleri başarmak için gerekli olan çeşitli yetenekleri biraraya getirmek ve organize etmek için gelişimsel bir bütünleşme sürecine girerler. Çocuklar anlık olarak çevreleri le ilgili fikirler ve sorular üreterek eğitim sürecini yönetirler. Bu dönemde kavrayan bireylere dönüşürler. Onlar mantıklı düşünmeyi, sonuçları sezmeyi, nesneleri sınıflandırmayı ve sorunları çözmeyi öğrenirler. Meydan okunmasından ve cesaretlendirilmekten zevk alırlar, büyük projeler almayı ve Dünyayı keşfettiklerini göstermeyi severler.

Ekran Resmi 2020-08-03 00.32.01

Tüm bu evrelerde çocuklar araştırdıkları/keşfedecekleri konular üzerinde verilen destek ile oyun oynar, küçük ve büyük riskler alırlar. İhtiyaçları olan aletler ile  dünya onlara  muazzam bir keşif  imkanı sunar. Karmaşık problemlere yaratıcı çözümlerle sonuçlanan bir düşünce yolu çizmelerine fırsat verilir. Proje çalışmalarında, çocuklar yaş gruplarına uygun olacak düzeyde aktif olarak yer alırlar. İlgi alanlarını incelerler, kendi fikirlerini keşfederler ve kendi teorilerini geliştiriler.

 

Tüm bu çalışmalar esnasında sonuç süreçten daha değerli değildir, fakat kalıcı ve yeganedir, ortaya çıkan ürünler gururun yansıtılmasının bir yoludur.

 

Yaratıcı, aktivist ve yenilikçi yanıtlar Altın Çağ’da sanatın zengin bütünlüğünün işlenmiş halidir. Öğrenmeye cevap olarak, çocuklar eserler, kendi elleriyle yaptıkları şeyler ve dramatik/ müzikal sunumlar üretirler. Çocuklar  bağımsızlık ve işbirlikçi alışkanlıklar geliştirirken büyüleyici estetik duyarlılıklarını gözler önüne sererler.